Pravila natječaja

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Nacrtaj BIPOVU Zubić vilu“

(u daljnjem tekstu "Pravila”)

 

Članak 1.

 1. BIPA d.o.o., Vodovodna 20a, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 66498917936 (u daljnjem tekstu "Priređivač") organizira nagradni natječaj.

 

 1. Naziv nagradnog natječaja je: “Nacrtaj BIPOVU Zubić vilu” (u daljnjem tekstu "Nagradni natječaj”).

 

Članak 2.

 1. Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

 

 1. Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača.

 

Članak 3.

 1. Nagradni natječaj započet će dana 19.9.2023. godine i trajat će do dana 08.10.2023. godine do 23:59 sati.

 

 1.  Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na stranici: https://bipo-zubic-vila.hr/ i na službenoj stranici Priređivača: https://www.bipa.hr/ponude/nagradni-natjecaji

 

Članak 4.

 1. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 16 (šesnaest) godina koje prihvate pravila sudjelovanja i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu "Sudionici”).

 

 1. U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

 

Članak 5.

 1. Priređivač će Nagradni natječaj postaviti na službenoj stranici https://bipo-zubic-vila.hr/ dana 19.9.2023. godine.

 

 1. Sudionici Nagradnog natječaja se za sudjelovanje u Nagradnom natječaju trebaju prijaviti na stanici natječaja i to najkasnije do dana 08.10..2023. godine.

 

 1. Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je na navedenoj stranici unijeti e-mail adresu i korisničko ime kao nadimak te prihvatiti pravila nagradnog natječaja i uvjete korištenja. Jedna e-mail adresa može se koristiti neograničen broj puta za sudjelovanje.

 

 1. Sudionici Nagradnog natječaja za sudjelovanje u Nagradnom natječaju moraju na službenim stranicama na kojima je objavljen Nagradni natječaj uz pomoć ponuđenog mehanizma objaviti, odnosno na stranicu https://bipo-zubic-vila.hr/ učitati fotografiju crteža koji su sami nacrtali.

 

 1. Jedan sudionik Nagradnog natječaja može napraviti i više računa s različitim e-mail adresama i različitim korisničkim imenima kao nadimcima.

 

 1. Nagradni natječaj ne predviđa dodjelu dnevnih nagrada nego, tri vrste glavnih nagrada koje se sve dodjeljuju po završetku Nagradnog natječaja.

 

 1. Kako bi osvojili nagradu, sudionici na stranici https://bipo-zubic-vila.hr/ trebaju prikupiti najveći broj glasova na svoju sliku/fotografiju crteža, a dvadeset crteža s najvećim brojem glasova biti će nagrađeno (u daljnjem tekstu "Dobitnici”).

 

 1. U danu je moguće glasovati samo jednom za jedan prijavljeni crtež s jedne IP adrese.

 

 1. Jedan sudionik Nagradnog natječaja dnevno s jednog korisničkog računa može prijaviti neograničen broj prijava.

 

 1. Glasovanje će biti moguće do 08.10.2023. u 23:59.

 

Članak 6.

 1. Priređivač obrađuje samo osobne podatke koji su pruženi prilikom prijave na Nagradni natječaj, odnosno tijekom Nagradnog natječaja.

 

 1. Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, a pružene u svrhu osvajanja nagrade, Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja i za potrebe uručivanja nagrade te će nakon toga prikupljeni podaci biti trajno obrisani.

 

 1. Podaci koji se prikupljaju tijekom nagradnog natječaja su podaci potrebni za prijavu Sudionika, odnosno: nadimak, e-mail adresa, IP adresa sudionika.

 

 1. Podaci Dobitnika nagrada koji se prikupljaju su: ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja, broj telefona, radi dogovora oko dostave i same dostave nagrade.

 

 1. Samim sudjelovanjem u Nagradnom natječaju Dobitnici nagrada izričito pristaju da se njihovi crteži objave i koriste u promotivnim aktivnostima Priređivača u vezi s Nagradnim natječajem. Promotivne aktivnosti uključuju objave dobitničkih crteža s najvećim brojem glasova u BIPA promotivnim materijalima: letak, billboard, plakati i ostali promotivni materijali u sklopu poslovnica te online objave na službenom Facebook i Instagram profilu Bipo kluba i Bipe. Prijavom na Nagradni natječaj Dobitnici pristaju da se njihove fotografije crteža po završetku Nagradnog natječaja objavljuju na stranici: https://www.bipa.hr/ponude/nagradni-natjecaji i službenim društvenim mrežama Facebook i Instagram) Priređivača.

 

 1. Samim sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki je sudionik upoznat s time da je, ako postane dobitnik u Nagradnom natječaju, Priređivaču potrebno poslati svoje osobne podatke: ime, prezime i mjesto stanovanja, u svrhu slanja osvojene nagrade.

 

 1. Sudjelovanjem sudionika u ovom Nagradnom natječaju, Priređivač prikuplja i obrađuje njegove osobne podatke: nadimak, e-mail adresu, IP adresu, temeljem članka 6.b GDPR-a, a sve kao uvjet za izvršavanje prijave za sudjelovanje u Nagradnom natječaju.

 

 1. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionik je upoznat da će Priređivač uz prijavljeni crtež objaviti nadimak koji je Sudionik odabrao pri registraciji.

 

 1. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat s tim da će njegovi podaci: nadimak, e-mail adresa, IP adresa biti dani na uvid trećim stranama koje uključuju isključivo dobavljače koje Priređivač angažira radi tehničkog razvoja web aplikacije u sklopu koje se Nagradni natječaj odvija.

 

 1. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Dobitnik nagrade upoznat je s tim da će njegovi podaci: ime i prezime, adresa, broj telefona biti dani na uvid trećim stranama koje uključuju isključivo dobavljače koje Priređivač angažira radi dokaza o sudjelovanju u Nagradnom natječaju te dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe dostave nagrada dobitnicima.

 

 1. Priređivač u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka u okviru provođenja ovog Nagradnog natječaja koristi izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, a za potrebe obrade prijava na Nagradni natječaj, u skladu s odredbama iz članka 5. ovih Pravila. Osobne podatke sudionika treće strane neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim ovdje navedene.

 

 1. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje dvadeset i četiri (24) mjeseca od završetka Nagradnog natječaja.

 

 1. U slučaju sudjelovanja u Nagradnom natječaju u skladu s propozicijama Natječaja, obrada osobnih podataka sudionika od strane Priređivača je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je sudionik stranka. Prema tome, pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je čl. 6. st. 1. t. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

 1. U svrhu poštovanja pravnih obveza Priređivača (primjerice rješavanje prigovora i slično) te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima, moguće je obrađivanje nekih od osobnih podataka sudionika u navedene svrhe. U tom slučaju, pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je čl. 6. st. 1. t. (c) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

 

 1. S kime Priređivač dijeli osobne podatke sudionika?

Osobni podaci mogu se dijeliti sa:

- zaposlenicima Priređivača

- organizacijskim partnerima (u kojem slučaju postupamo u skladu s člankom 28. Uredbe)

- javnim tijelima u slučajevima propisanim zakonom.

 

 1. Koliko dugo se čuvaju podaci sudionika?

Nakon odabira dobitnika, Priređivač će u najkraćem roku izbrisati osobne podatke sudionika koji nisu odabrani kao dobitnici. Podaci o dobitniku nagrade brišu se najkasnije u roku dvije godine nakon objave pobjednika, odnosno za cijelo vrijeme trajanja zakonskog prava iz jamstva, kako bi se u slučaju nekog nedostatka na nagradi po potrebi mogla omogućiti njezin popravak ili zamjena

 

 1. Koja su prava sudionika?

Sudionici općenito imaju sljedeća prava:

- imate pravo tražiti pristup i ispravljanje ili brisanje Vaših osobnih podataka

- imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka i zatražiti ograničenje obrade

- imate pravo na prenosivost podataka, odnosno pravo primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom obliku.

 

Sudionici svoja prava mogu ostvariti pisanim putem tako da se obrate službeniku za zaštitu podataka KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, Köln, putem e-maila na: [email protected]

 

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu:

Imaju pravo na podnošenje prigovora na obradu svojih osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 7.

 1. Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

 

 1. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene web stranice Priređivača (www.bipa.hr).

 

Članak 8.

 1. U Nagradnom natječaju bit će ukupno nagrađeno 20 sudionika, a fond nagrada je sljedeći:

Prva nagrada: dječji tricikl dodjeljuje se 10 dobitnika.

Druga nagrada: Oral'B električne četkice za zube dodjeljuje se 5 dobitnika.

Treća nagrada: Afrodita personalizirani oklon paket dodjeljuje se 5 sudionika.

 

 1. Dobitnik nagrade bit će obaviješten o osvajanju iste te se obvezuje dostaviti svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona) Priređivaču u roku od 10 dana od dana objave dobitnika.

 

 1. Jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu.

 

 

Članak 9.

 1. Po završetku Nagradnog natječaja Priređivač će odrediti dvadeset najboljih sudionika, a o čemu će se sastaviti zapisnik.

 

 1. Priređivač će objaviti dobitnike putem službene web stranice https://www.bipa.hr/ponude/nagradni-natjecaji najkasnije dana 10.10. 2023. godine.

 

 1. Priređivač će kontaktirati dobitnike s e-mail adrese [email protected] u roku od najviše 7 (sedam) dana od dana proglašenja dobitnika u svrhu dogovora o preuzimanju ili dostavi nagrade.

 

 

Članak 10.

 1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnici su upoznati s tim da će njihovi podaci zbog transparentnosti provedenog Nagradnog natječaja biti objavljeni na službenoj stranici Priređivača: https://www.bipa.hr/ponude/nagradni-natjecaji. Ti podaci mogu uključivati ime i prezime i nadimak.

 

 1. Priređivač stječe isključivo, vremenski i prostorno neograničeno pravo priopćavanja javnosti, umnožavanja, distribuiranja i prerade crteža nagrađenih natječajem. Navedena prava Priređivač stječe bez naknade.

 

 1. Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

 

 1. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

 

Članak 11.

 1. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitnicima nagrada.

 

 1. Priređivač zadržava pravo diskvalificirati sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača.

 

 1. Priređivač zadržava pravo diskvalificirati i blokirati daljnje aktivnosti sudionika za koje posumnja i/ili utvrdi da su na stranici pokušavali objaviti neprimjeren sadržaj.

 

 1. Priređivač zadržava pravo diskvalificirati, blokirati i ne nagraditi sudionike, odnosno prijavljene crteže za koje postoji sumnja da nisu bodove prikupljali na način opisan u Članku 5. ovih Pravila.

 

Članak 12.

 1. Prijavom na natječaj sudionici u ovom nagradnom natječaju u cijelosti prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila, odnosno potvrđuju da su u cijelosti s istima upoznati.

 

 1. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sve sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način putem službenih kanala.

 

Članak 13.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja, stranke će isti rješavati sporazumnim putem, a u slučaju bezuspješnog sporazumnog rješavanja spora, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

 Zagreb, 19. rujna 2023. godine